Floats in inline relative position boxes.

(a) Float(a)
(b) Float(b)
(c) Float (c)
(d) Float
(d)

Display block in inline relative position boxes.

(a) display block(a)
(b) display block(b)
(c) display block (c)
(d) display block
(d)

Closer look at example (b).

B (b) Float(b) A

Closer look at example (b).

B (b) display block(b) A